Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

kaotik
5056 ab04
...fish
Reposted fromzungud zungud viaEmilieBronte EmilieBronte
kaotik
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viaparrtyzant parrtyzant

October 04 2017

kaotik

September 27 2017

5365 df1e 500

chervet-lea:

Koios, Titan of  of farsight, intellect, and knowledge. He’s also the embodiment of the celestial axis around which the heavens revolve.

Character design challenge of November!

Reposted fromthetemple thetemple
kaotik
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued

September 26 2017

kaotik
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaune-raconteuse une-raconteuse

September 22 2017

kaotik
1537 3469
Reposted fromscorpix scorpix viamr-absentia mr-absentia

September 14 2017

kaotik

Pytacie mnie w co wierzę. 

Tak, wierzę w przyjaźń. 
Przyjaciele akceptują nas takimi jakimi jesteśmy. Rodzina rzadko.
Na koniec wszystko sprowadza się do szczerości

Tak, wierzę w miłość. 
Wierzę choć to wiara absurdalna, bolesna a czasami idiotyczna. 

Ale jak widać jestem człowiekiem dużej wiary. 

To może dość niepopularna teza, ale mężczyźni też szukają miłości.
Nawet najwięksi dymacze z Tindera, chcą aby ktoś ich przytulił. Chcą miłości i stabilizacji. Czasami trudno jest im się do tego przyznać, nawet samym przed sobą. 

Tak, jesteśmy nieprzygotowani do stałych związków. Nieprzygotowują nas do tego rodzice, bo sami tkwią w spierdolonych relacjach. 

Wychodzimy na świat bezbronni, skrzwieni, uczymy się na błędach bądź co gorsza nie uczymy w ogóle. 

Mężczyźni i kobiety opowiadają sobie później różne historie. 
Czynią różne wyznania. 

“Kocham”. “Nie opuszczę cię aż do śmierci.” 

Łączą ich dzieci i kredyt hipoteczny. A następnie oddychają z ulgą i sami umierają. To nie jest życie. To wegetacja. Ktoś kona mając 20, 30 lat tylko ciało składane jest trochę później do grobu. 

Kiedy ktoś mnie pyta jak wyobrażam sobie modelowy związek odpowiadam: że jest on dobrowolny. 

Że jest kobieta, która jest przekonana o własnej wartości i jest mężczyzna który jest pewien tego kim jest. 

I są ze sobą, bo chcą ze sobą być. 
Bo razem jest im lepiej niż osobno. 
Bo stojąc plecami do siebie są w stanie walczyć z całym światem, który jest cudownym miejscem, ale i potwornym miejscem. 

Bo chronią się w ten sposób. 

Kiedy jedna osoba w związku klęczy przed drugą, pełna obaw, kompleksów i strachu przed samotnością, to nie jest w stanie nikogo bronić. Zwłaszcza siebie. 

I ta druga osoba, też ma gołe plecy i walczy sama.

Tak, im jestem starszy tym mniej wierzę w słowa a więcej w czyny. 

Kiedyś napisałem: 
“Mężczyznę poznaje się po tym czy będzie przy Tobie kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora a on będzie tuż obok.
Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.”

Podtrzymuję to. Jest to prawda w którą cały czas wierzę. 

I tak, wierzę w długie, wilgotne pocałunki, kiedy ten świat się zaczyna i kiedy się kończy.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

September 12 2017

kaotik
5339 2cbf 500

September 08 2017

kaotik


wind of north
kaotik
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viaparrtyzant parrtyzant

September 07 2017

5616 f1f6 500

drxgonfly:

IL GRANDE FREDDO (by bonnieconclide)

August 29 2017

kaotik
7844 6e76 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSzczurek Szczurek

August 18 2017

kaotik
6674 fdf2
Reposted fromkarahippie karahippie
kaotik
4375 98d9
Reposted fromkarahippie karahippie
1399 080b 500

noisy-pics:

Capital Monsters by Hamid reza Shariat

Reposted fromsimonsayer simonsayer viaRekrut-K Rekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl