Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

kaotik
6434 1ce0 500
Reposted fromLaColie LaColie via8agienny 8agienny
kaotik
4480 4acb 500
Reposted fromzciach zciach
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

May 21 2020

kaotik
5216 39b3 500
Reposted fromzciach zciach via8agienny 8agienny

May 19 2020

kaotik
4495 cff4
Reposted fromzelbekon zelbekon

May 18 2020

kaotik
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover

May 14 2020

kaotik
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viaiblameyou iblameyou

May 12 2020

kaotik

May 10 2020

kaotik
kaotik
4520 88a6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viavertheer vertheer
kaotik
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer

May 08 2020

kaotik
3139 aa53 500
Reposted fromzciach zciach via8agienny 8agienny
0603 829f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme

May 03 2020

kaotik
3000 170f 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

May 02 2020

kaotik
3151 3e69 500
Reposted fromwentyl wentyl via8agienny 8agienny

April 30 2020

kaotik

April 25 2020

kaotik
kaotik
6213 f213 500
Reposted fromhrafn hrafn viawonderfulnature wonderfulnature
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaponurykosiarz ponurykosiarz
kaotik
6889 1812
kaotik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...